Barnevern og familievern

Omsorg for og oppdragelse av barn er i første rekke foreldrenes ansvar. Foreldre kan likevel ha behov for hjelp i kortere eller lengre perioder, for eksempel på grunn av en vanskelig livssituasjon. Her kan barnevernet komme inn for å bistå barn og familier slik at barn og unge sikres omsorg, trygghet, gode levekår og utviklingsmuligheter.

Mer informasjon

I menyen til venstre finner du mer informasjon om ulike emner innenfor barne- og familievern. I menyen til høyre finner du lenker med mer informasjon fra andre offentlige nettsider og lenke til kommunens barneverntjeneste.

Publisert
22.10.2009
Sist endret
24.02.2012
Publisert av
Songdalen kommune