Kontrast   English    Kart   Nettstedkart   Tekststørrelse   Kontakt oss

ALLEMED: Bli med på dugnad og gjør en forskjell!

Ønsker du å få flere barn og unge med i fritidsaktiviteter? Da må du lese videre her!

Songdalen kommune har en støtteordning hvor lag og foreninger kan søke om penger for å øke deltakelse og inkludering i fritidsaktiviteter for barn og unge. Vi ønsker å informere lag og foreninger og andre som jobber med ungdom om støtteordningen og om ALLEMED.

Hva er ALLEMED?

ALLEMED er et gratis verktøy utviklet for å øke kunnskap om utenforskap som følge av fattigdom blant barn og unge, og øke inkludering av disse barna. Les mer på: www.allemed.no

Samarbeid

Frivilligheten og kommunen er begge lokale miljøbyggere, og gjennom å samarbeide kan vi gjøre en forskjell for våre barn, her og nå.  Andelen av barn som vokser opp i lavinntektsfamilier er økende. Slik er det også i vår kommune, der 13,7 % av alle barn i alderen 0-17 år vokser opp i husholdninger med vedvarende lavinntekt. Se statistikk om barnefattigdom hos bufdir.no.

Inviterer til to ALLEMED-dugnader

Vi arrangerer to møter. Et på dagtid som retter seg mot kommunalt ansatte og et på Allemedkveldstid for frivillige. Du velger selv hvilket møte som passer for deg. I forkant av kveldsmøtet blir det servert enkel mat.

I møtene bruker vi ALLEMED-verktøyet for å skape diskusjon, bevissthet og finne løsninger på hvordan vi i fellesskap kan jobbe for å få alle barn med i fritidsaktivitet.

Tid, sted og påmelding:

  • Torsdag 14. mars kl. 12.00 – 15.00 og kl. 16.30 – 19.30
  • Songdalen rådhus, kantina.

Påmeldingsfrist er fredag 8. mars kl. 12.00

MELD DEG PÅ HER

Kontaktperson Ane Seljeseth, kulturkonsulent, tlf. 415 10 661


Publisert: 28.02.2019 10:08
Sist endret: 28.02.2019 12:33