Kontrast   English    Kart   Nettstedkart   Tekststørrelse   Kontakt oss

Heltid – en suksess i Songdalen!

Songdalen kommune har siden 2007 arbeidet aktivt med å avskaffe ufrivillig deltid og øke gjennomsnittlig stillingsstørrelse. Arbeidet har gitt svært gode resultater.

I 2007 startet kartleggingen innen helse og omsorg. Andelen frivillig deltid er redusert fra 15,81 til 4,9 årsverk siden 2012. Andelen ansatte som jobber heltid er steget fra 18 til 52 prosent. Gjennomsnittlig stillingsstørrelse har økt fra 61 prosent i 2007 til 80 prosent i 2018.

Kartlegging av alle sektorer i kommunen startet i 2016. Gjennomsnittlig stillingsstørrelse for hele kommunen har økt fra 84 til 87 prosent. Andelen ansatte om jobber heltid er steget fra 55 til 67 prosent fra 2016 til 2018.

Dyktig prosjektleder

Illustrasjon HeltidskulturJanne Slotte har vært prosjektleder for arbeidet helt siden starten og hun har fått mange lovord for resultatene som er oppnådd.

– Vi har vært tilknyttet ulike prosjekter gjennom denne perioden. Først Kvalitetskommuneprogrammet, deretter Sammen om en bedre kommune og til sist et prosjekt med støtte fra Vest Agder fylkeskommune, forteller hun.

I starten omhandlet prosjektet kun helse og omsorg, men fra 2016 har hele kommunen vært med.

Siden 2016 har gjennomsnittlig stillingsstørrelse i hele kommunen økt fra 84 til 87 prosent. Andelen ansatte som jobber heltid har økt fra 55 til 67 prosent.

Tilsvarende tall fra KS for kommunesketoren er 83 prosent for stillingsstørrelse og 51 prosent for heltid.

Derfor har Songdalen lykkes 

Songdalen har gjennom hele satsingen blitt trukket frem i nasjonale samlinger med fokus på heltid. Den gode utviklingen knyttes til følgende suksessfaktorer:

  •  Godt partsamarbeid
  •  God forankring i alle ledd
  •  Vilje og endringskompetanse hos politikere og toppledelsen som har ført til handlingsrom for lederne
  •  Felles forståelse og ønske om å nå målsettingen
  •  Stabil prosjektledelse
  •  Kartlegging av alle ansatte
  •  Bruk av kartleggingen som søkerliste til ledige stillinger
  •  Tiltak gjort på frivillig basis
  •  Engasjerte og motiverte ledere og tillitsvalgte

Rapport og video

Prosjektet er nå avsluttet og en rapport fra arbeidet foreligger. Rapporten leser du her:

Sluttrapport "Heltidskultur".

Janne Slotte har informert om prosjektet i mange sammenhenger. I  kommunestyrets marsmøte presenterte hun sluttrapporten for politikerne.

Presentasjonen kan du se i videovinduet under. Hun begynner sin presentasjon cirka et minutt ut i sendingen.


Publisert: 04.04.2019 12:01
Sist endret: 24.04.2019 14:41