Kontrast   English    Kart   Nettstedkart   Tekststørrelse   Kontakt oss

Faktura kommunale gebyrer

Faktura for 4. termin er sendt ut og for de som har vannmåler er beløpet som skal betales lavere enn tidligere i år.

Vann- og avløpsgebyrer

Kommunen har kun fakturert for abonnementsgebyret for vann og avløp på denne terminen. Forbruk og avregning for vannmåler for 2019 kommer på en senere faktura.

På grunn av kommunesammenslåingen kommer avregning på en ekstra termin 5, slik at alle abonnenter er ajour pr. 1. januar 2020 i nye Kristiansand.

Tilsendte faktura bes betalt innen fristen, og ny faktura med forbruk og avregning vil komme i månedsskifte november/desember.

Vannmåleravlesning innen 15. november

For å få klargjort de kommunale gebyrene før kommunesammenslåingen må årets vannmåleravlesning innhentes tidligere enn vanlig. Vannmålerkortene sendes ut i disse dager.

Det er viktig at du leser av vannmåleren, slik at forbruket ditt blir avregnet korrekt.


Publisert: 30.10.2019 14:28
Sist endret: 30.10.2019 14:49