Kontrast   English    Kart   Nettstedkart   Tekststørrelse   Kontakt oss

Folkehelseprofil 2019

Folkehelseinstituttet har publisert nye folkehelseprofiler for kommuner og bydeler, med tema oppvekst og levekår for barn og unge.

Folkehelseprofilen

Folkehelseprofilen er et bidrag til kommunen i arbeidet med å få oversikt over helsetilstanden i befolkningen og faktorer som påvirker denne, jamfør folkehelseloven.

Tema for folkehelseprofilen 2019 er trygghet og trivsel i oppveksten. Folkehelseprofilen for Songdalen kommune viser hvordan vår kommune ligger an på et utvalg indikatorer i forhold til fylket og landet som helhet.

Indikatorer for Songdalen

For temaet trygghet og trivsel i oppveksten trekkes følgene indikatorer for Songdalen kommune frem:

  • Andelen barn (0-17 år) i kommunen er høyere enn i landet som helhet.
  • Andel barn (0-17 år) som bor i husholdninger med lav inntekt, er høyere enn i landet som helhet.
  • Andel ungdommer som svarer «svært bra» og «nokså bra» på hvordan de opplever tilbudet til ungdom når det gjelder lokaler for å treffe andre unge på fritida er høyere enn i landet som helhet.
  • Andelen som trives på skolen i 10. klasse er på nivå med landet som helhet.
  • Frafallet i videregående skole er høyere enn i landet som helhet.
  • Andelen ungdomsskoleelever som oppgir at de er litt eller svært fornøyd med lokalmiljøet er på nivå med landet som helhet.
  • Andelen gravide som røyker i begynnelsen av svangerskapet, er høyere enn i landet som helhet.
  • Andelen i aldersgruppen 15-29 år som har psykiske symptomer og lidelser, er høyere enn i landet som helhet, vurdert etter data fra fastlege og legevakt.
  • Andelen av befolkningen som er tilknyttet vannverk med tilfredsstillende hygienisk kvalitet og leveringsstabilitet er høyere enn i landet som helhet.

Flere nøkkeltall

For flere nøkkeltall om Songdalen kommunes folkehelse se Folkehelseprofilen 2019.

For nøkkeltall fra andre kommuner kan du søke her: Hent folkehelseprofiler


Publisert: 20.02.2019 12:52
Sist endret: 20.02.2019 13:13