Kontrast   English    Kart   Nettstedkart   Tekststørrelse   Kontakt oss

Formannskapets forslag til økonomiplan og årsbudsjett 2019

Forslaget ligger ute til offentlig ettersyn frem til behandling i kommunestyret 12. desember 2018.