Forslag på medlemmer til seniorråd og råd for funksjonshemmede sendes til postmottak@kristiansand.kommune.no.

Forslag til medlemmer av seniorrådet merkes med saksnummer 201913928.

Forslag til medlemmer i råd for funksjonshemmede merkes med saksnummer 201913929.

Frist: 9. oktober

(Medlemmer til ungdommens bystyre foreslås av elevrådene).

Innstilling til reglement

Innstilling til reglement for seniorråd 

Innstilling til reglement for råd for funksjonshemmede

Innstilling til reglement for ungdommens bystyre