Kontrast   English    Kart   Nettstedkart   Tekststørrelse   Kontakt oss

Gratis Wi-Fi i Haugenparken

Songdalen kommune har fått tildelt midler fra EU til å sette opp en gratis Wi-Fi-sone i kommunen.

Wi-Fi logoPengene, 15 000 euro (cirka 150 000 kroner) skal brukes til å dekke alle kostnader til innkjøp av utstyr og installering. Driftskostnadene må kommunen selv dekke.

Songdalen kommune ønsker å sette opp en slik Wi-Fi-sone i Haugenparken. Det er foreløpig ikke avklart når nettverket blir satt opp, men EU stiller krav om at dette må skje innen 18 måneder.

De offentlige Wi-Fi-sonene som får støtte fra WiFi4EU-ordningen vil innlemmes i en felles autentifiseringsplattform med sikkerhetsfunksjoner for brukerne på nettverket. Dette vil gjøre det lettere med en problemfri gjesting mellom WiFi4EU-soner i hele Europa.

WiFi4EU-sonene skal være gratis, det vil si at det ikke kan tas verken direkte betaling eller indirekte betaling i form av kommersiell reklame eller levering av personopplysninger til kommersielle formål de første tre årene.


Publisert: 10.12.2018 15:28
Sist endret: 10.12.2018 15:38