Kontrast   English    Kart   Nettstedkart   Tekststørrelse   Kontakt oss

Informasjon om Sivilforsvarets varslingsanlegg

Sivilforsvaret har ikke varslingsanlegg i Songdalen og Søgne

Informasjon

Følgende informasjon er hentet fra www.sivilforsvaret.no :

Rundt om i landet er det cirka 1 250 varslingsanlegg med sirener som skal varsle befolkningen ved akutt fare. Varslingsanleggene kan bli brukt både i fred og krig for å varsle befolkningen ved akutt fare.

- I fredstid kan varslingsanleggene blant annet brukes ved industriulykker med påfølgende utslipp av giftige eller farlige stoffer. Mens i krig kan anleggene brukes ved fare for flyangrep, sier direktør Cecilie Daae i DSB.

Sivilforsvaret tester tyfonene for å sjekke om de virker, og reparere det som ikke fungerer.

- Varslingsanleggene er stort sett plassert i byer og tettsteder, langs vei og jernbanelinjer hvor det fraktes farlig gods, og ved virksomheter som kan slippe ut giftige eller farlige kjemiske stoffer. Signalene vil kunne høres av over halvparten av befolkningen, sier Daae.

Sivilforsvaret har ansvaret for å etablere, vedlikeholde og drifte varslingsanleggene. Politiet har ansvaret for å utløse varsling i fredstid.

Kart

Kartet viser plassering av varslingsanlegg i Kristiansand. 
   
  Kartet viser plassering av varslingsanlegg i Kristiansand.

 

-Jeg har forståelse for at innbyggerne stiller spørsmål med hvorfor det ikke er varslingstyfoner i Songdalen, eller Søgne for den saks skyld, så lenge det er minst 35 i Kristiansand, sier beredskapssjef Langenes. Kommunen har tidligere vært i kontakt med Sivilforsvaret om denne saken, og det er ikke mye som tyder på at Sivilforsvaret har ressurser til å prioritere etablering av flere varslingsanlegg  i området. Kartet under viser plassering av varslingstyfoner i Rogaland, Agder, Telemark og Vestfold. Det er kun Kristiansand, Arendal og Sirdalen som er tilgodesett med varslingsanlegg i Agder.


  Kartet viser plassering av varslingstyfoner i Rogaland, Agder, Telemark og Vestfold.
  
  
 

Songdalen kommune har mulighet for å varsle innbyggerne via mobil, SMS og fasttelefon, i tillegg til internett, via samme varslingssystem som benyttes for å gi innbyggerne viktige beskjeder relatert til  drikkevann og avløp.


  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
 

 

  
  
  
  
  
  
 
 
 Publisert: 13.06.2019 11:10
Sist endret: 13.06.2019 11:36