Kontrast   English    Kart   Nettstedkart   Tekststørrelse   Kontakt oss

Jordsmonnkartlegging i Songdalen

Norsk institutt for bioøkonomi (NIBIO) vil i perioden 24. april – 24. mai 2019 utføre jordsmonnkartlegging på dyrka mark i  Songdalen kommune.

Personell fra instituttet vil i dette tidsrommet gå over innmarka for å kartlegge utbredelsen av ulike jordtyper.

Den praktiske jordsmonnkartleggingen foregår ved en kombinasjon av håndjordbor og felt-PC. Utbredelsen av de forskjellige jordtypene tegnes direkte inn på felt-PC.

Kartlegging Foto Siri Svendgård-Stokke  NIBIOFormålet med kartleggingen

Jordsmonnkartlegging pågår i flere fylker og til nå er vel 50 % av jordbruksarealet i Norge kartlagt.

Formålet med kartleggingen er først og fremst å skaffe kunnskap og oversikt over jord og jordsmonn på dyrka mark i Norge. Dette danner grunnlag for framstilling av ulike temakart som for eksempel:

  • jordkvalitetskart
  • erosjonsrisikokart
  • jordarbeidingskart
  • dyrkingsklassekart.

Disse kartene brukes blant annet i arealplanlegging, rådgiving og tilskuddsforvaltning.

Kontakt i kommunen

Grunneiere som motsetter seg at feltpersonell går over innmarka i den nevnte perioden, må ta kontakt med jordbruksansvarlig i kommunen, Linda Johansson, så snart som mulig. 

Mer informasjon

Du finner mer informasjon om kartleggingen i dokumentene vi har lenket til under.


Publisert: 02.04.2019 10:08
Sist endret: 02.04.2019 11:07