Kontrast   English    Kart   Nettstedkart   Tekststørrelse   Kontakt oss

Kulturell møteplass Nodeland – navnekonkurranse

Har du et godt forslag til navn på vårt nye kulturbygg? Les mer om bygget og navnekonkurransen her.

«En kulturell møteplass for innbyggere og kulturliv i Songdalen»

Gymsalbygget på Fagermoen torg, bak Songdalen rådhus, skal bli en lokal kulturarena.  Nå ønsker vi innspill fra innbyggerne på navn til det nye bygget.

Navnekonkurranse

Kommunestyret vedtok i siste møte å invitere til en navnekonkurranse. Det er politikerne i kultur og utviklingskomiteen som vil velge navn.

Forslagene sendes inn på e-post til postmottak@songdalen.kommune.no innen 20. november.

Om den kulturelle møteplassen

illustrasjon fremside kulturell møteplass på Nodeland - BGM arkitekterKulturell møteplass Nodeland skal være et lokalt kulturbygg for kulturlivet i Songdalen. Det skal bygges gode lokaler for arrangementer og øving, med fokus på lokal sceneproduksjon. Bygget skal være en arena hvor innbyggerne kan møtes, øve og fremføre kulturelle utrykk. Dette skal bli et viktig sosialt og kulturelt knutepunkt i kommunen med lokaler tilrettelagt for gode kulturopplevelser.

 

 

Bygget skal romme disse funksjonene:

  • Møteplass
  • Kulturarrangementer
  • Øvingssted
  • Samlingssted for innbyggerne

Vi ønsker oss et levende kulturbygg – til hverdags og fest. 

Utforming av bygget

illustrasjon bakside kulturell møteplass på Nodeland - BGM arkitekterMye av det eksisterende bygget blir beholdt. Tilbygget er lagt på frem- og baksiden av dagens bygg. Selve gymsalen blir bygget om til en storstue med en stor scene og amfi med sitteplasser til rundt 170 personer. Bygget kan også åpnes ut mot Fagermoen torg.

Bygget er utformet med tanke på at det skal være enkelt å bruke, samtidig som det er fleksible løsninger for ulike typer arrangementer. Det vil blant annet si at det er mulig å tilpasse rommene etter størrelse på arrangementer eller øvinger.

I andre etasje blir det en større øvingssal med speil til danseundervisning og andre aktiviteter. Andre viktige funksjoner er bedre forhold  bak scenen, publikumstoaletter og en flott foaje med serveringsdisk. I kjelleren blir det lagerplass og flere mindre øvingsrom for musikk.


Publisert: 27.10.2019 16:07
Sist endret: 30.10.2019 10:24