Kontrast   English    Kart   Nettstedkart   Tekststørrelse   Kontakt oss

Kurs i mestring av depresjon

Kursstart 19. september 2018

Praktisk informasjon

Oppstart: 19. september 2018 kl. 09.30-12.00
Sted: Enhet for Livsmestring, Songdalsvegen 65, 2.etg. 
Varighet: 10 uker, hver samling på to og en halv time. 

Kursavgift: Kurset er gratis, men kursheftet koster 400 kroner og faktureres. 

Påmeldingsfrist: 10. september 2018. 

Kursboka, Å mestre depresjon, blir brukt aktivt på hele kurset.

Kursdeltakere kan henvises til kurset fra sin fastlege/behandler, eller gjennom annen kontakt med helsetjenesten

Hvem er kurset for

Kurs i mestring av depresjon (KiD) er et kognitivt basert kurs for voksne som er nedstemt/deprimert, eller som har erfaring med depresjonssymptomer. Kurset er for innbyggere i Songdalen kommune. 

Mål med kurset

 • Forkorte varighet av depresjon
 • Redusere intensitet av symptomer på depresjon
 • Gjenvinne funksjon
 • Forebygge nye episoder med depresjon

Vanlige tegn på depresjon

 • Nedstemthet
 • Fravær av glede
 • Tap av energi
 • Mindre kontakt med andre
 • Tanker om skyld og verdiløshet
 • Søvnproblemer
 • Grubling
 • Konsentrasjonsvansker

Kursinnhold

Ved depresjon endres måten den enkelte tenker på, slik at tankene bidrar til å vedlikeholde og forsterke nedstemtheten. Endringen i tanker skaper en negativ tanke- og følelsessirkel, som igjen fører til mindre energi, mer slitenhet og mindre aktivitet.  

Kognitiv atferdsterapi retter seg mot å endre negative tanker – og atferdsmønstre som bidrar til nedstemtheten. 

På kurset lærer deltakerne å se sammenhengen mellom tanker og følelser, videre å gjenkjenne, vurdere og endre tanker og handlinger som bidrar til egen nedstemthet. 

Informasjon til lege/behandler

Henvisning:

Kursdeltakeren kan ta direkte kontakt med Enhet for livsmestring. Kursdeltakerne kan også henvises til KiD av fastlege/behandler eller helsetjenesten.

Kurset er effektivt ved mild/moderat depresjon. Kurset kan gis alene, tilbys som en modul av flere tiltak, eller som tillegg til medikamentell behandling.

Ved henvisning til KiD skal kursleder ha en vurderings-/forsamtale med deltaker der det bla. informeres om kursets innhold og form.

Metode:

KiDbygger på kognitiv sosial læringsteori og er strukturert tiltak med lite frafall og gode resultat. Det drives nå KiD-kurs over hele landet i regi av helseforetak, kommuner og private aktører. Kursene ledes av en godkjent kursleder med helsefaglig grunnutdannelse på minimum høgskolenivå. Opplæringen av kursledere støttes av Helsedirektoratet, og gjennomføres over hele landet i regi av Fagakademiet.

Forskning:

Effekten CBT og CBT baserte kurs har ved depresjon er godt dokumentert i internasjonal forskning. Folkehelseinstituttet rangerer i sin rapport ”Bedre føre var” (2011:1) slike kurs blant de 10 høyest prioriterte tiltakene.  

Vil du vite mer

Det vil være en samtale i forkant av kurset for alle som melder sin interesse. .
Dersom du ønsker mer informasjon om tilbudet eller vil melde deg på, ta kontakt med din fastlege, eller kursledere:

 • Ruth Føreland tlf. 951 58 663
 • Henrikke Willard tlf. 480 93 024

Du kan lese mer om kurs i mestring av depresjon på nettsidene til Fagakademiet og Rådet for psykisk helse


Publisert: 31.08.2018 12:27
Sist endret: 31.08.2018 12:44