Kontrast   English    Kart   Nettstedkart   Tekststørrelse   Kontakt oss

Lokaldemokratiundersøkelse 2018

Songdalen kommune skal være med i Lokaldemokratiundersøkelsen 2018. Det betyr at du som innbygger kan bli oppringt av et gallupbyrå for å svare på noen spørsmål.

Si din mening

Kommunesektorens organisasjon (KS) står bak undersøkelsen, mens det er Opinion som foretar intervjuene. Vi oppfordrer deg som som blir oppringt til å delta og si din mening. Dette er viktig, og legger grunnlaget for videre arbeid med å styrke lokaldemokratiet.

Både innbyggere og folkevalgte

Både innbyggere og folkevalgte vil bli stilt spørsmål om hvordan de vurderer lokaldemokratiet i egen kommune.

Innbyggerdelen av undersøkelsen

Undersøkelsen skjer ved telefonintervju med et representativt utvalg innbyggere kommunen. I Songdalen vil cirka 350 personer bli oppringt. De blir bedt om å ta stilling til 14 påstander. Telefonintervjuene vil starte 25. oktober.

Folkevalgtdelen av undersøkelsen

Før ordinært kommunestyremøte onsdag 24. oktober vil de folkevalgte gjennomføre folkevalgtdelen av undersøkelsen. De svarer elektronisk på de samme påstandene som stilles innbyggerne, men de vil i tillegg få spørsmål om arbeidsforhold og politisk kultur i kommunestyret. 

Mer informasjon

På nettsiden bedrekommune.no kan du lese mer om lokaldemokratiundersøkelsen og se tidligerer resultater fra Songdalen og andre kommuner. Lokaldemokratiundersøkelsen ble sist gjennomført i 2014 i Songdalen.


Publisert: 17.10.2018 13:19
Sist endret: 18.10.2018 16:02