Kontrast   English    Kart   Nettstedkart   Tekststørrelse   Kontakt oss

Offisiell åpning av Finsland Idrettspark

Søndag 25. august er det duket for offisiell åpning av Finsland Idrettspark kl. 13.00.

Idrettsparken i Finsland inneholder løpebane med to små fotballbaner (i blått) og en basketballbane inni, tennis- og sandvolleyballbane samt sjuerbane for kunstgress. Til venstre ligger den gamle gressbanen. (Foto Lars Fossdal)
Idrettsparken i Finsland inneholder løpebane med to små fotballbaner (i blått) og en basketballbane inni, tennis- og sandvolleyballbane samt sjuerbane for kunstgress. Til venstre ligger den gamle gressbanen. (Foto: Lars Fossdal)                 

Det hele begynte med at Framsteg IL i oktober 2014 hadde laget en prosjektbeskrivelse for Finsland Idrettspark. Denne viste fremtidige idrettsanlegg og hvordan en så for seg utnyttelsen av området rundt Finsland skole.

Etter økonomiplanvedtaket i 2016 overtok Songdalen kommune ved prosjektavdelingen prosjektledelsen sommeren 2017, som hele veien har hatt god dialog med idrettslaget og skolen i Finsland.

I forprosjektet for Finsland Idrettspark er det vist en trinnvis utbygging i 3 trinn. Det er første trinn som nå er ferdig.

Første trinn omfatter 7’er kunstgressbane med flomlysanlegg, tennisbane med flomlysanlegg, nærmiljøanlegg/aktivitetsanlegg med mulighet for 100 m løpsøvelser, basket og 3’er fotball med belysning, sandvolleyballbane med belysning og delvis opparbeidelse av fremtidig asfaltert rundløype. Byggetrinn 1 sørger også for nødvendig underjordisk infrastruktur for klubbhuset og fremtidige anlegg forbi dette byggetrinnet.

De neste trinn er også avhengig av økonomisk innsats fra kommunen. Trinn 2 gir økt satsing og tilrettelegging for friidrettsaktiviteter. Trinn 3 består av nytt klubbhus/tribuner i tillegg til at det blir anlagt en asfaltert rundløype. 

Finsland har nå fått et fantastisk idrettsanlegg som kommer til å bidra til økt fysisk aktivitet, idrettsglede og idrettsprestasjoner i lang tid fremover. Dette er et anlegg som er lagt til rette for at flest mulig kan bevege seg og være fysisk aktive, det er et viktig folkehelsetiltak.

Den nye idrettsparken blir også en sosial møteplass i Finsland som vil bidra til sosialt samvær og tilhørighet for innbyggerne. Et slikt anlegg er positivt for hele kommunen og særlig barn og unge!


Publisert: 23.08.2019 09:44
Sist endret: 23.08.2019 13:01