Kontrast   English    Kart   Nettstedkart   Tekststørrelse   Kontakt oss

Ønsker å gjøre det lettere å inkludere alle barn og unge i fritidsaktiviteter

Informasjonsmøte om ny støtteordning for lag og foreninger og workshop med inkluderingsverktøyet ALLEMED

Invitasjon til inkluderingskveld:

Songdalen kommune ønsker alle lag og foreninger som har aktiviteter for barn og unge velkommen til en kveld med fokus på hvordan å gi alle barn og unge gode muligheter til å delta i fritidsaktiviteter. Vi håper at mange frivillige, trenere, ledere og andre i lag og foreninger vil delta.

Når: Mandag 5. mars kl. 18.00-20.30

Hvor: NODEN, ungdomsklubblokalene i 1. etasje

Informasjonsmøte om ny støtteordning 

Kommunen forvalter en ny ordning hvor foreninger kan søke om støtte til dekning av medlemskontingenter, dekning av egenbetalingskrav til turer og lignende. Formålet er å gjøre det lettere for barn og unge i husholdninger med svak økonomi å delta i idrett og frivillige lag og foreninger. Tiltaket er en prøveordning for 2018 og det er satt av 100 000 kroner.

På møtet gis det informasjon om søkeordningen, hvem som kan søke og hvordan dere kan gå frem.

Her finner du informasjon om retningslinjer og søknadsskjema for den nye støtteordningen på kommunens nettside.

Workshop med inkluderingsverktøyet ALLEMED

ALLE MED illustrasjon

ALLEMED er et enkelt og glimrende verktøy som skal gjøre det lettere å inkludere alle barn og unge i fritidsaktiviteter uavhengig av familiens økonomi.

Verktøyet brukes til å skape diskusjon og finne ut hva som kan gjøres for å få alle med.

ALLEMED er laget av Nasjonal dugnad mot fattigdom og utenforskap blant barn og unge (NDFU). NDFU er et bredt fellesinitiativ bestående av norske frivillige organisasjoner, fagmiljøer og foreninger.

Se gjerne filmene som ligger på www.allemed.no og bli med på stordugnad på Noden 5. mars

Påmelding

SLT koordinator Lene MordalVi håper at mange frivillige, trenere, ledere og andre i lag og foreninger vil delta.

Påmelding til lene.mordal@songdalen.kommune.no eller 996 10 226. Påmelding er ikke påkrevd, og du må gjerne få med deg noen i siste liten men for å få nok mat håper vi at de fleste gir beskjed om de kan komme


Publisert: 19.02.2018 12:11
Sist endret: 27.02.2018 13:41