Kontrast   English    Kart   Nettstedkart   Tekststørrelse   Kontakt oss

Granbarkbilla våren 2019

Skogeiere oppfordres til å være spesielt oppmerksom på granbarkbiller våren 2019.

Vær oppmerksom

Sommeren 2018 var svært varm. Dersom også våren og forsommeren 2019 blir varm, er det grunn til å følge utviklingen i egen skog med stor oppmerksomhet på skade utført av granbarkbilla. Billa kan i løpet av kort tid, kanskje bare et par uker, drepe store trær.

Hva kan du gjøre?

Barkebille. Foto: Wikimedia.Billa vil ha ferskt virke. Den møter minst motstand hos granvirke/grantrær som allerede er svekket. Dersom det er toppbrekk eller rotvelter av gran i skogen, er det viktig å uskadeliggjøre dette. Kapp opp stammen i korte «biter», 1-3 meter. Fjern gjerne barken også. Poenget er å få stammen til å tørke ut så raskt som råd. Trevirket er da ikke lenger attraktivt for billa.

NB! Tenk sikkerhet ved arbeid med rotvelter. Er du utrygg, så lei inn fagfolk.

Meld fra

Som skogeier bør du også følge med på tilstanden i egen skog.

  • Foreta jevnlig befaring for å se etter billeangrep. Se etter boremel på granstammen eller nålefall, grønne nåler på bakken under treet.

  • Meld straks fra til kommunen dersom du ser noe foruroligende i skogen. Ved billeangrep er det viktig å få tømmeret ut av skogen før den nye generasjonen biller flyr ut i juni. Rask uttransport er avgjørende.
    Ta kontakt med skogbruksleder/virkeskjøper for å sikre raskest mulig uttransport.

Fangsttrær

Fylkesmannen fraråder å sette ut billefeller på eget initiativ. Det kan derimot være aktuelt å felle friske grantrær og la dem ligge i skogen slik at de fungerer som «levende feller», fangsttrær. Det er svært viktig at fangsttrærne blir transportert ut av skogen innen den nye billegenerasjonene flyr ut i juni. Forsømmes dette, gjør fangsttre situasjonen bare vondt verre.

Kontaktperson i Songdalen kommune: Thor Skjevrak, tlf. 932 85 728.


Publisert: 02.05.2019 11:27
Sist endret: 02.05.2019 13:02