Kontrast   English    Kart   Nettstedkart   Tekststørrelse   Kontakt oss

Redusert foreldrebetaling og gratis kjernetid

Søknadsfrist for barnehageåret 2019/2020 er 30. juni

Redusert foreldrebetaling

Foreldrebetalingen skal utgjøre 6 % av husholdningens samlede skattepliktige person- og kapitalinntekt. Familier med lav inntekt kan søke om redusert foreldrebetaling dersom husstanden samlede brutto årsinntekt er under kr 557 333. Når det søkes om redusert foreldrebetaling vil søknaden også gjelde gratis kjernetid.

Gratis kjernetid

Fra 01.08.19 får barn født i 2014, 2015 og 2016 og 2017 som bor i husholdninger med lavere årsinntekt enn kr. 548 500, 20 timer gratis oppholdstid i barnehagen.

Makspris

Makspris fra 1. august 2019 er kr 3 040.

Dokumentasjon

Det er foresattes/samboeres samlede brutto person og kapitalinntekt som legges til grunn for beregning av betalingssats. Dette gjelder også for samboere som ikke har felles barn. Som samboere regnes to ugifte personer over 18 år som bor sammen, og som har bodd sammen i minst 12 av de siste 18 månedene.

For barnehageåret 2019/2020 skal husstandens inntekt dokumenteres med skattemelding 2018.

Hvis der er vesentlig endringer i inntekten fra 2018 til søknadsdatoen, kan dette dokumenteres ved for eksempel bekreftelse fra NAV (overgangsstønad, arbeidsavklaringspenger, dagpenger).

Må søkes for nytt barnehageår

Vi gjør oppmerksom på at dersom du/dere har redusert foreldrebetaling i inneværende barnehageår, må det søkes på nytt for kommende barnehageår. Dette fordi vedtakene gjelder for et barnehageår om gangen.

Benytt elektronisk søknadsskjema

Søknadsfrist 30. juni.

Ellers vil moderasjonen gjelde fra og med den første hele måneden etter søknadstidspunktet.

Kontakt

Ved spørsmål kan du ta kontakt med din barnehage eller rådgiver barnehage Sylvi Sunde tlf. 38 18 33 74


Publisert: 06.05.2019 10:18
Sist endret: 06.05.2019 11:41