Kontrast   English    Kart   Nettstedkart   Tekststørrelse   Kontakt oss

Samarbeid om utvikling av gode helse- omsorgs- og velferdstjenester

22. oktober 2018 ble det arrangert et spennende fagseminar med fokus på forskning, utvikling og innovasjon i Songdalens helse- og omsorgstjenester.

Spennende fagseminar

Forsknings-, utviklings- og innovasjonsavdelingen i Helse og omsorg, i samarbeid med fellesrådet for eldre og funksjonshemmede og Frivilligsentralen i Songdalen, arrangerte fagseminar 22. oktober 2018. Tema for dagen var samarbeid om utvikling av gode helse- omsorgs- og velferdstjenester. Bakgrunnen for arrangementet var en oppfordring fra kommuneadministrasjonen om at aktiviteten innen fag var for dårlig kommunisert ut i kommunen. 

Bred målgruppe

Inivitasjonen gikk ut til pårørende og brukere, foreninger og lag, frivillige, ansatte, administrasjon, politikere, samarbeidspartnere samt andre interesserte innbyggere i Songdalen kommune. Hele 90 personer møtte opp, og det ble en god fordeling av representanter fra målgruppene. 

Program for dagen

Dagen ble arrangert på Greipstad Menighetshus. Programkomitèen bestod av Fou-leder Elisabeth Holen-Rabbersvik, fagutvikler Kamilla Steinsvåg, leder i frivilligsentralen Aud Urdal og leder av fellesrådet for eldre og funksjonshemmede Solveig Nordkvist.

Programmet var spennende og variert. FoU-leder, Elisabeth Holen-Rabbersvik ønsket velkommen, før programleder og fremtidig rådmann i Nye Kristiansand, Camilla Dunsæd,  innledet dagen. Første del av dagen var viet til viktigheten av utviklingsarbeid. Her bidro statsråd, rådmann og ulike samarbeidspartnere: 

 • Kultur for utviklingsarbeid ved rådmann Kjell Kristiansen
 • Kommunens arbeid med forskning, innovasjon og utviklingsarbeid i helse og omsorg ved FoU- leder Elisabeth Holen-Rabbersvik
 • Leve hele livet – en kvalitetsreform for eldre ved statsråd Åse Michaelsen
 • Samarbeid mellom akademia og kommuner ved Dekan Anders J.W. Andersen
 • Samarbeid mellom Frivilligsentralen og kommunen ved leder Aud Urdal
 • Samarbeid mellom Fellesrådet for eldre og funksjonshemmede og kommunen ved leder Solveig Nordkvist
 • Utvikling av SAFE-LEAD intervensjonen ved ph.D. kandidat Terese Johannessen, UiS
 • Nettverkssamarbeid om lindring ved Siv Hansen, Lindesnes kommune 

I lunsjpasusen ble det servert deilig tapas fra Varodd Industrier, og det ble gitt presentasjoner av ulike prosjekter i form av postere på galleriet. 

Prosjektpresentasjoner og dialog

Siste del av dagen ble viet til presentasjoner av prosjekter. Prosjektene som ble presentert var: 

 • In For Care ved Elisabeth Holen-Rabbersvik
 • Pårørendeprosjekt ved Kamilla Steinsvåg
 • Oppfølging etter demensdiagnose ved Inger Lise Markussen
 • InnArbeid ved Elisabeth Holen-Rabbersvik
 • Bo trygt og lenge i eget hjem ved Siren Haugeland
 • Simuleringssenter ved Elisabeth Holen-Rabbersvik
 • Mobid-2 ved Kamilla Steinsvåg

Videre ble det gjennomført dialog og innspill om videre utviklingsarbeid. Deltakerne ble inndelt i grupper og fikk anledning til å gi tilbakemeldinger på dagen, og innspill til hvordan de selv kunne ønske å bli inkludert i videre utviklingsarbeid, samt hvordan kommunen kunne tilrettelegge for dette. 

Kommunalsjef Brede Skaalerud oppsummerte dagen. 


Bildegalleri

Dekan Anders Andersen fra UiA Leder av Frivilligsentralen Aud Urdal FoU-leder Elisabeth Holen-Rabbersvik Gruppearbeid samarbeid om utvikling Fagutvikler Kamilla Steinsvåg Prosjektleder og sykepleier Siren Haugeland Prosjektleder og sykepleier Lindesnes kommune Siv Hansen Leder av fellesrådet for eldre og funksjonhemmede Solveig Nordkvis Forsker i Safe-Lead prosjektet Terese Johannessen Statsråd Åse Michalsen


Publisert: 23.10.2018 12:55
Sist endret: 24.10.2018 15:23