Kontrast   English    Kart   Nettstedkart   Tekststørrelse   Kontakt oss

Sammen om integreringsarbeidet i Songdalen

Siden 2016 har Songdalen kommune tatt et felles ansvar i kommunens integreringsarbeid gjennom å tilby flyktninger som lærer norsk ved Birkelid læringssenter språkpraksis i kommunen.

Viktig mulighet

En slik mulighet til å praktisere norsk i arbeidslivet er svært viktig for flyktningene. Gjennom språkpraksisen lærer de både språket som brukes i arbeidslivet og norsk arbeidslivskultur. Slik blir veien inn i arbeidslivet lettere for dem. 

Kvalitet i praksisGode erfaringer

Villa Fisshaye er en av språkpraksisdeltakerne som har svært gode erfaringer med å lære norsk i språkpraksis. Hun har hatt språkpraksis i hjemmetjenesten fra november og sier at hun har lært mange nye ord i praksisperioden. I tillegg har hun lært mye om hvordan det er å jobbe med eldre mennesker på en institusjon. Videre sier hun at det har vært en god opplevelse å bli kjent med de ansatte i hjemmetjenesten og å se hvor godt og omsorgsfullt de behandler brukerne.

På bildet ser vi fra venstre: Reidun Norheim, flyktningkonsulent, Marianne Wigemyr, helsefagarbeider hjemmetjenesten, Villa Fisshaye, språkpraksisdeltaker og Marianne Berg-Stølen, lærer, Birkelid læringssenter.

 Fadder

Marianne Wigemyr har vært fadder for Villa i praksisperioden. Hun mener det har vært fint å ha en språkpraksisdeltaker med seg i arbeidet to dager i uka de siste tre månedene. Villa er interessert og arbeidsom, og da blir fadderoppgaven en positiv opplevelse. Marianne legger til at det også kan være utfordrende iblant  fordi det tar tid å følge opp en praksiselev i tillegg til ordinære arbeidsoppgaver. – Men etter hvert som praksiselevene lærer oppgavene sine og utvikler seg i språket, blir de også en ressurs, føyer Marianne til.

Metode i norskopplæringen 

Utvikling av språkpraksis som metode i norskopplæringen har vært et satsningsområde for Songdalen, og kommunen har sammen med Søgne fått tildelt prosjektmidler fra IMDI til utviklingsprosjekter. Utviklingsprosjektene har gitt gode resultater, og vi har nå mange fornøyde praksisdeltakere og språkfaddere i Songdalen kommune. Prosjektene har også vekket nasjonal interesse. Erfaringer har blitt delt på nasjonal lederkonferanse for voksenopplæringer i Oslo, samt  i nyhetssaker og en podkast fra Kompetanse Norge: 

https://www.kompetansenorge.no/nyheter/sprakutviklende-sprakpraksis/

https://www.kompetansenorge.no/Grunnleggende-ferdigheter/metoder-og-eksempler/#ob=24259

Egen side  

Nå har prosjektet «Kvalitet i praksis» også fått en egen side på kommunens nettside, der interesserte i og utenfor kommunen kan lese om prosjektet: 

https://www.songdalen.kommune.no/kvalitet-i-praksis/

Tekst og foto: Marianne Berg-Stølen, Songdalen kommune.


Publisert: 28.03.2019 14:05
Sist endret: 28.03.2019 14:17