Kontrast   English    Kart   Nettstedkart   Tekststørrelse   Kontakt oss

Songdalen kommune best på lærlinger i Agder

Songdalen kommune mottok prisen for årets lærlingskommune 2017 under KS Agders strategikonferanse i Arendal.

Prisen

Monika Hagen mottar pris på vegne av kommunen

- Dette er en pris som henger høyt i kommunene og vi er kjempestolte, sier Monika Hagen. Hun er KS Agder sin representant og tok imot prisen på vegne av kommunen, som var et flott maleri av Lars Knotterud Elling. Antall lærlinger måles utfra kommunens innbyggertall.

Ordføreren Johnny Greibesland synes også det er stort å få en slik pris.
- Han sier videre at dette er et viktig arbeid i kommunen, og generelt et samfunnsansvar. All honnør til ansatte som gjør ordningen mulig, og at den fungerer bra. Han tenker også at det styrker de unges følelse av at samfunnet har behov for dem.

Lærlingarbeidet

Kommunen har lærlinger i åtte forskjellige yrkesgrupper til sammen 18 lærlinger i 2017. Lærlinger innen helse og omsorg er i fagene helsefag, institusjonskokk og aktivitør. Vi har innen barne- og ungdomsarbeiderfaget i skoler og barnehager, og på teknisk innen anleggsgartnerfaget og byggdrifterfaget.

Vi opplever at enhetslederne er svært interessert i å ha lærlinger, og at det til tider er litt "kamp" om få dette på plass. Det er personal som administrerer inntak av lærlinger og fordeler ut på enhetene.

Personalsjef Beth Repstad sier også at kommunens innstilling til inntak av lærlinger er et samfunnsoppdrag for å gi våre ungdommer muligheter til fagutdanning. Samtidig som det er en god måte å rekruttere unge fagfolk på.

Bilder


Publisert: 02.02.2018 10:04
Sist endret: 02.02.2018 13:47