Kontrast   English    Kart   Nettstedkart   Tekststørrelse   Kontakt oss

Står du i manntallet?

Ønsker du å stemme ved høstens kommune- og fylkestingsvalg må du stå i manntallet.

ValglogoHvor du er manntallsført og dermed har stemmerett, er derfor avhengig av i hvilken kommune du er folkeregistrert som bosatt i per 30. juni hvert valgår. 

Sjekke i manntallet

Hvordan kan du sjekke om du er manntallsført, og i hvilken kommune? 

Manntallet for Songdalen, Søgne og Kristiansand er nå lagt ut til offentlig ettersyn på rådhuset i Songdalen, og vil være tilgjengelig frem mot valgdagen 9. september 2019.

Her har du som velger mulighet til å kontrollere egne opplysninger, og eventuelt sende inn skriftlig klage dersom du oppdager feil. Klagen må sendes til Kristiansand kommune v/valgstyret.  


Publisert: 15.07.2019 14:33
Sist endret: 15.07.2019 14:40