Kontrast   English    Kart   Nettstedkart   Tekststørrelse   Kontakt oss

Status prosjekt ny Birkelid bro

Kommunen gjennomførte oppstartsmøte med Multiconsult rett før ferien.

Fagpersoner fra Multiconsult er i gang med grundig kartlegging, myndighetsavklaringer og diverse utredninger. Etter planen skal et konsept på hvilken type bro som anbefales være klart i november. Deretter blir det lagt frem en politisk sak knyttet til endelig finansiering og bygging av ny bro.

Fremdrift er avhengig av hvilke momenter og krav som andre myndigheter vil komme med i avklaringsrunden. Formannskapet vil bli gitt en oppdatering 5. september. Deretter oppdateres informasjonen på kommunens hjemmeside.


Publisert: 20.08.2018 08:58
Sist endret: 20.08.2018 09:16