Kontrast   English    Kart   Nettstedkart   Tekststørrelse   Kontakt oss

Støtteordning til lag og foreninger – for å øke deltakelse og inkludering i fritidsaktiviteter for barn og unge

Husk søknadsfrist 1. april

Søknadsfrister i 2019 er 1. april og 15. september

Formålet med støtteordningen er å gjøre det lettere for barn og unge i husholdninger med svak økonomi å delta i idrett og frivillige lag og foreninger.

Lag og foreninger kan søke om tilskudd til å dekke egenandel for turer, utstyr, kontingent eller andre utgifter som den enkelte familie har i forbindelse med at barnet/ungdommen er med i aktiviteten. 

Det gis gjennom denne ordningen ikke støtte til arrangementer, innkjøp, fellesutstyr eller turer der utgifter dekkes for alle.

Her finner du retningslinjer og søknadskjema.

Les mer om ALLE Med dugnaden på denne siden


Publisert: 20.03.2019 12:48
Sist endret: 20.03.2019 12:56