Kontrast   English    Kart   Nettstedkart   Tekststørrelse   Kontakt oss

Telemedisinsk løsning Agder (TELMA)

TELMA er en felles telemedisinsk løsning på Agder

Hva er telemedisin?

Telemedisin er oppfølging hjemme via kontakt med helsepersonell over et nettbrett med kommunikasjon på video og/eller telefon. Du kan lese mer i brosjyren.

Hvem er tilbudet for

Telemedisinsk sentral planlegger oppfølging knyttet til disse brukergruppene:

  • KOLS (kronisk obstruktiv lungesykdom)
  • Diabetes type 2
  • Hjertesvikt
  • Flere kroniske sykdommer samtidig, komorbiditet
  • Utfordringer knyttet til psykisk helse

Kriterier for deltakelse

  • Ha mobildekning (3G/4G) i hjemmet.
  • Kunne betjene enkel teknologi, eksempelvis mobiltelefon.
  • Samtykke til at sykepleiere på telemedisinsk sentral, din fastlege og leger/sykepleiere ved Sørlandet sykehus får tilgang til informasjon om din helsetilstand.
  • Samtykke til at informasjonen i prosjektet blir brukt til forskning.

Oppfølging

Oppfølgingen innebærer samtaler med sykepleier, selvrapportering og medisinske målinger. Oppfølgingen vil være individuelt tilpasset og sammen med deg vil vi sette mål for oppfølgingen og vurdere om målene nås. Sentralen har åpent på hverdager, men du kan sende inn selvrapporteringsskjema hele døgnet. Når telemedisinsk sentral har stengt eller du har akutt behov for hjelp, kontakter du fastlegen din, legevakten eller AMK/113.

Kontaktinformasjon

Lokal kontaktperson, Songdalen kommune:

Stine Sandnes Henriksen
Telefon: 468 55 042
E-post

Nettside Telma


Publisert: 23.05.2019 10:40
Sist endret: 23.05.2019 10:56