Kontrast   English    Kart   Nettstedkart   Tekststørrelse   Kontakt oss

Totalforbud på aktivitet som kan føre til brann i skog og utmark oppheves

Det presiseres at bålforbudet i tidsrommet 15. april til 15. september står som før, og at aktsomhetsplikten til enhver tid er gjeldende. Det er ikke restriksjoner på grilling på egen eiendom.

Pressemelding

Pressemelding fra Østre Agder brannvesen, Kristiansandsregionen brann og redning IKS, Setesdal brannvesen IKS og Grimstad brann og feiervesen.

Totalforbudet på aktivitet som kan føre til brann i skog og annen utmark oppheves.

Siste dagers nedbør, og endring i værtype i nær fremtid, gjør nå at ilagte restriksjoner på skogsdrift, linjerydding og kantslått fra brannvesenet oppheves. Lokale forhold må tas hensyn til når arbeid i skog og annen utmark skal utføres, og tilgjengelig slokkeutstyr må vurderes fortløpende da vi fremdeles har jordsmonn og vegetasjon som er tørt og utsatt.

Oppheving av restriksjoner og forbud gjelder jakt og arbeid i skog og annen utmark. Det presiseres at bålforbudet i tidsrommet 15. april til 15. september står som før, og at aktsomhetsplikten til enhver tid er gjeldende. Det er ikke restriksjoner på grilling på egen eiendom.

Enhver plikter å vise aktsomhet ved gjennomføring av aktivitet som kan føre til brann.

Følg meldinger fra Brannvesenet Sør IKS på deres nettside


Publisert: 31.07.2018 12:51
Sist endret: 10.08.2018 14:56