Kontrast   English    Kart   Nettstedkart   Tekststørrelse   Kontakt oss

Undertegnet avtale om adkomstvei til Mjåvann

Adkomstevei til Mjåvann er sikret.

Ordfører Johnny Greibesland og Svein Frustøl signerer kontrakten på vegne av Songdalen kommune og Mjåvann Industriområde ASFredag ettermiddag undertegnet ordfører Johnny Greibesland to avtaler for å sikre finansiering og bygging av ny adkomstvei til Mjåvann industriområde fra nye E39. I alt ble fire avtaler undertegnet.

På bildet ser vi ordfører Johnny Greibesland (t.h.) og Svein Frustøl fra Mjåvann Industriområde AS.

Nye Veier AS har inngått totalentreprisekontrakt med AF Gruppen Norge AS i oktober 2018 om prosjektering og bygging av hele strekningen, med avtalt ferdigstillelse 5. oktober 2022.

Leverandøravtalen inkluderer etablering av nytt kryss ved Grauthelleren i den østre delen av parsellen i Songdalen kommune, samt opsjon på etablering av ny adkomstvei, gang- og sykkelvei til Mjåvann industriområde.

Vest-Agder fylkeskommune, Songdalen og Kristiansand kommuner, har sammen med Mjåvann industriområde AS fremhevet viktigheten av at opsjonen utløses innen avtalt frist 15. desember 2018, slik at ny adkomstvei til Mjåvann industriområde kan ferdigstilles samtidig med åpningen av ny E39.

Det er gjort nødvendige vedtak i Kristiansand og Songdalen kommuner og i Vest-Agder fylkeskommune som sikrer finansiering av prosjektet. Adkomstvei med gang- og sykkelvei blir klassifisert som fylkesvei.

Mjåvann Industriområde AS medvirker til finansieringen i samsvar med egen avtale med Songdalen kommune.

Fire avtaler ble undertegnet

For å kunne utløse opsjonen måtte følgende avtaler inngås:

  1. Avtale om tilskudd fra Mjåvann industriområde AS. Avtaleparter er Mjåvann industriområde AS og Songdalen kommune.
  2. Avtale om tilskudd til Vest-Agder fylkeskommune. Avtaleparter er Songdalen kommune, Kristiansand kommune og Vest-Agder fylkeskommune.
  3. Avtale om prosjektering og bygging av ny adkomstvei og gang- og sykkelvei til Mjåvann industriområde. Avtaleparter er Nye veier og Vest-Agder fylkeskommune.
  4. Avtale om utleie av eiendom. Avtaleparter er Nye Veier AS og Vest-Agder fylkeskommune.

Alle avtalene ble signert i forbindelse med møte i Areal og transportutvalget for Kristiansandsregionen (ATP-utvalget) fredag 14. desember på fylkeshuset i Kristiansand.

 

 


Publisert: 14.12.2018 15:51
Sist endret: 14.12.2018 16:45