Kontrast   English    Kart   Nettstedkart   Tekststørrelse   Kontakt oss

Varsel om økning av foreldrebetaling i barnehagen

Endring av pris gjelder fra 1. januar 2019.

Makspris

I statsbudsjettet for 2019 er maksprisen foreslått endret til kr. 2 990 fra 1. januar 2019,
og kr. 3 040 fra 1. august 2019.

Endelig sats vil vedtas av stortinget i desember 2018.

Redusert foreldrebetaling

Regjeringen viderefører det nasjonale kravet til redusert foreldrebetaling, og ordningen med gratis kjernetid for tre-, fire- og femåringer i familier med lav inntekt. Fra 1. august 2019 er det foreslått at ordningen også skal gjelde for 2-åringer.

 

 

 

 


Publisert: 05.12.2018 10:36
Sist endret: 06.12.2018 09:49