Kontrast   English    Kart   Nettstedkart   Tekststørrelse   Kontakt oss

Veien opp til Nodelandsheia utvides

Statens vegvesen er i gang med et prosjekt på fylkesveg 303, Kuliaveien.

Utvides i bredden

Arbeidet går i hovedsak ut på at veien utvides i bredden slik at vinterproblematikken kan reduseres.

I tillegg til dette vil det bli en bredere grøft, slik at driftsarbeid på vinterstid blir enklere.

Prosjektets mål er ikke å øke veiens kapasitet, men å bedre forholdene for trafikanter og driftsentreprenør på vinterstid.

Gang- og sykkelsti

Som et resultat av breddeutvidelsen, må også bekk og gang- og sykkelsti flyttes.

Bekken flyttes i samsvar med bestemmelser fra Fylkesmannens miljøvernavdeling, og gang- og sykkelstitiltaket vil også bedre sikt og trafikksikkerhet på strekket.

Arbeidet skal etter planen være ferdig i løpet av høsten 2018.


Publisert: 16.08.2018 07:49
Sist endret: 16.08.2018 09:19