Kontrast   English    Kart   Nettstedkart   Tekststørrelse   Kontakt oss

Viktig informasjon om startlån

Kommunen har ikke mer penger å låne ut til startlån i 2019.

Songdalen kommune har tildelt alt av startlånmidler i 2019. Til sammen er det lånt ut 15 millioner kroner.

Formannskapet har bestemt at kommunen ikke skal søke Husbanken om mer penger til utlån via startlån eller tilskudd i år. Dermed kan det ikke søkes startlån i Songdalen kommune ut dette året.

Neste år vil det igjen være mulig å søke startlån, men da via nye Kristiansand kommune.

 


Publisert: 19.09.2019 11:21
Sist endret: 19.09.2019 11:26