Kontrast   English    Kart   Nettstedkart   Tekststørrelse   Kontakt oss

- God driv i Songdalen!

Et solid årsresultat på vel 23.5 millioner kroner og avansement på kommunebarometeret, gjør at rådmann Kjell A. Kristiansen oppsummerer Songdalen som en kommune i god driv.

Forside Kommunal Rapport

 Topp 20

Se godt på denne forsiden hvor Songdalen er listet opp som en av 20 kommuner som ligger best an i kampen om å toppe årets barometer.

Songdalen ligger på 12. plass blant alle landets kommuner i det foreløpige kommunebarometeret for 2018. Det er fem plasser frem fra fjoråret hvor vi endte på en 17. plass.

I den foreløpige utgaven av barometeret publiseres  ikke totaltabellen, fordi flere nøkkeltall for 2017 ennå ikke er offentliggjort. Sluttabellen kommer 8. juni, når de endelige Kostra-tallene er klare.

Her kan du lese Kommunal Rapport fra 12. april som pdf. Hovedtema er Kommunebarometeret.
Gjengitt med tillatelse fra Kommunal Rapport. 

Om Kommunebarometeret

Barometeret benytter 152 nøkkeltall fra SSB og annet tallmateriale fra henholdsvis Utdanningsdirektoratet, Helsedirektoratet, Folkehelseinstituttet og Norsk kulturindeks fra Telemarksforsking. Det måles og sammenlignes innen barnehage, barnevern, enhetskostnader, grunnskole, helse, kultur, miljø og ressurser, saksbehandling, sosialtjenester, vann, avløp og renovasjon og økonomi.

Godt samarbeid

Rådmann Kjell A. Kristiansen

- Det er sammensatte årsaker til at kommunen kommer ut med et så godt resultat. Helt vesentlig har vært det gode og tillitsfulle samarbeidet i flere år mellom politikere, administrasjon og tillitsvalgte. Det preger vår kultur på en positiv måte og stimulerer til samarbeid på alle nivå og på tvers av enhetene, sier rådmann Kjell A. Kristiansen. Han mener det også er viktig at vi gjennom kommuneplanens samfunnsdel og økonomiplanen med årsbudsjett har definerte rammer og tydelighet om målsettinger og at resultater etterspørres og rapporteres.

- I tillegg fokuserer vi på mestringsorientert ledelse, praktiserer utstrakt delegasjon og er opptatt av å se og støtte ansvarsfulle og dyktige kolleger som er stolt av jobben sin og tjenesten de gir våre innbyggere.

- Kort oppsummert er Songdalen en kommune i god driv. Utfordringen fremover er å opprettholde vårt nivå og samtidig bidra aktivt med våre erfaringer og kultur i arbeidet med å bygge Nye Kristiansand.

Et godt økonomisk år

- 2017 ble et økonomisk godt år for Songdalen kommune med netto driftsresultat på vel 23,5 mill. kroner. Resultatet skyldes blant annet økt sum på skatt og rammetilskudd, ulike statstilskudd, solid finansavkastning men ikke minst god budsjettdisiplin og økonomistyring i enhetene, avslutter rådmannen.


Publisert: 12.04.2018 11:01
Sist endret: 12.04.2018 12:47