Kontrast   English    Kart   Nettstedkart   Tekststørrelse   Kontakt oss

Alarmtelefonen 116 111 tilgjengelig 24/7

Alarmtelefonen 116 111 for barn og unge er nå tilgjengelig hele døgnet for innbyggere i Kristiansand, Søgne, Songdalen, Birkenes og Lillesand.

Døgnåpen akuttjeneste

Logo: Alarmtelefonen

Hvis du ønsker å snakke med noen, ring Alarmtelefonen - 116 111.

Alarmtelefonen 116 111 for barn og unge har utvidet åpningstiden til døgnåpen akuttjeneste. Tjenesten er tilgjengelig for alle innbyggere i Kristiansand, Søgne, Songdalen, Birkenes og Lillesand.

Endringen i åpningstidene tredde i kraft 5. mars 2018 på initiativ fra Barnevernstjenesten i Kristiansansregionen.

– Alarmtelefonen er en nasjonal akuttjeneste som driftes fra Kristiansand. Tjenesten har vært i drift siden 2009, og siden linjene åpent har vi hatt ca. 8000 henvendelser hvert år på nasjonal basis. Det er tydelig at barn og unge har et behov for å ta kontakt med tjenesten, og vi så dermed et behov for å gjøre tjenesten lettere tilgjengelig. Ved å gjøre alarmtelefonen døgnåpen i samarbeidskommunene kan vi bistå de som trenger hjelp i større grad, sier barnevernsleder Monica Brunner.

Om Alarmtelefonen

Alarmtelefonen 116 111 er en nødtelefon for barn og unge. Alarmtelefonen er opprettet slik at de har et nummer å ringe dersom de opplever vold i hjemmet, er utsatt for overgrep, er redd for å bli tvangsgiftet eller opplever andre akutte og vanskelige situasjoner.

Alarmtelefonen er gratis, og skal være et tillegg til eksisterende akuttberedskap for barn og unge.

Les mer om Alarmtelefonen for barn og unge.

Kontaktperson for media

Barnevernsleder Monica Brunner, mobil: 951 96 724


Publisert: 13.03.2018 14:45
Sist endret: 13.03.2018 15:02