Kontrast   English    Kart   Nettstedkart   Tekststørrelse   Kontakt oss

Bading i Songdalselva frarådes

Området gjelder nedenfor Birkelid til utløpet i Høllen til og med søndag 1. juli.

Dette skyldes utslipp fra pumpestasjon ved Birkelid. En uforutsett hendelse i forbindelse med arbeid utført av Otera (Agder energi) på Oasen skole førte til strømstans og en del avløpsvann har gått i elva.

Kommunelegen i Søgne er varslet om hendelsen.


Publisert: 28.06.2018 12:24
Sist endret: 28.06.2018 12:30