Kontrast   English    Kart   Nettstedkart   Tekststørrelse   Kontakt oss

Besøk fra Grimstad kommunes helse- og omsorgsutvalg

Onsdag 21.03.18 var politikere og avdelingsledere innen helse i Grimstad på besøk i Songdalen.

Initiativ fra kommunalsjefen

Kommunalsjef i Grimstad kommune, Aase Synnøve Hobbesland, tok initiativ til besøket. Hun ønsket å høre om kvalitetsarbeidet i helsesektoren i Songdalen. Hun hadde med seg representanter fra Grimstad kommunes helse- og omsorgsutvalg, avdelingsledere innen helsesektoren i Grimstad kommune og tillitsvalgte. 20 personer kom på beøk. Representantene hadde dagen før besøkt Kristiansand og Vennesla kommuner, og kom direkte fra Mandal kommune denne dagen. 

Innlegg fra kommunalsjef og enhetsleder utvikling og forvaltning

- Det er en glede for oss at dere topper programmet med å besøke Songdalen, sa kommunalsjef Brede Skaalerud med et stort smil da han åpnet møtet. 
Videre fortalte Skaalerud om ny organisering i helsesektoren fra 2017, og oppdragene til Songdalen som satelittkommune for Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester. Enhetsleder Mette Brevigh Nilsen orienterte om den nystartete enheten utvikling og forvaltning. 

Prosjektpresentasjoner

Et utvalg av prosjektene til helsesektoren i Songdalen ble presentert. Her deltok både Skaalerud og Brevigh Nilsen, samt fagutviklere Inger Lise Markussen  og Kamilla Steinsvåg.
Av internasjonale prosjekter ble det presentert InnArbeid, Safe-Lead og In for Care. Av kommunale og interkommunale prosjekter ble Mobid-2, simulering psykisk helse, oppfølging etter demensdiagnose og ny modell for hjemmetjenester. Det ble i tillegg presentert hvordan helsesektoren jobber med kompetanse internt på tvers av enhetene, ABC-studiemodellen og forbedringsagentudannelsen som to av kommunens ansatte deltar på i 2018. 

 

Gode tilbakemeldinger

Leder av helse- og omsorgsutvalget, Ørnulf Stensvand,  takket for  presentasjoner fra engasjerte ledere og fagutviklere på vegne av deltakerne. Han uttalte at han var mektig imponert over at en kommune med en tredjedels antall innbyggere sammenlignet med Grimstad, kunne få til så mye. De andre deltakerne sluttet seg til dette med bekreftende kommentarer.
- Vi lurer på om dere kan komme og jobbe en tre måneders tid i Grimstad, så vi får opp engasjementet, sa Stenvand avslutningsvis.

Bilder 

Helse- og omsorgsutvalget Grimstad Helse og omsorgsutvalget Grimstad 2


Publisert: 23.03.2018 09:26
Sist endret: 23.03.2018 09:59