Kontrast   English    Kart   Nettstedkart   Tekststørrelse   Kontakt oss

Bo trygt og lenge hjemme

Oppfølging av hjemmeboende personer med demens.

Hjemmeboende personer med demens

Songdalen kommune skal utvikle en modell for oppfølging av hjemmeboende personer med demens i perioden før det er behov for heldøgns omsorgstjenester.
Forskning viser at det er behov for mer og kanskje andre tiltak i denne perioden, for å sikre trygghet og forutsigbarhet for den det gjelder og deres familie.

Siren Haugeland presenterte

17. og 18. januar var det  seminar for alle 15 kommunene som er med i samme prosjekt, i regi av Helsedirektoratet. Involverte i prosjektet fikk ny kunnskap og fikk dele erfaringer.
Sykepleier og prosjektleder Siren Haugeland holdt presentasjon om hvordan turnusen og primærkontaktsystemet i hjemmetjenesten fungerer i vår kommune. Turnusen er tilrettelagt så den skal passe for den enkelte bruker, slik at primærkontakten vil treffe sin bruker oftere enn tidligere, og dermed vil kunne følge opp sin bruker mye tettere. Dette ga stor inspirasjon for de andre deltakerne på seminaret.

Bilder

Siren Haugeland underviser om turnus i hjemmetjenesten Siren Haugeland underviser om turnus i hjemmetjenesten


Publisert: 18.01.2018 14:40
Sist endret: 18.01.2018 14:55