Kontrast   English    Kart   Nettstedkart   Tekststørrelse   Kontakt oss

Bredbåndsutbygging

Kartlegging av eksisterende og planlagte bredbåndsnett i fylkene i Agder i forbindelse med statsstøtte til utbygging.

Det er søkt om statsstøtte til utbygging av bredbåndsnett i følgende områder i Agder (klikk på stedsnavn for å få opp kart):

 

Kommune Områder
Birkenes Hobbesland og Røynås
Froland Lyngrotveien
Gjerstad Indrevei/Ausland, Gjerstadveien/Apeland, Langevei og Gryting
Grimstad Beisland – Nygrenda. Havstad. Håland-Stalleland-Igland-Medtveit-Kiland-Grøsle-Fillingtveit
Tvedestrand Over Oksefjorden. Angelstad-Skjerkholt
Vegårshei Lauve-Ettestøl-Moland-Fjellheim. Ås-Vegerstøl-Øykjenn-Myre. Lia-Takserås-Bjorvatten
Flekkefjord Hidra, Anabelsøy og Abelsnes
Farsund Sævik-Grobo-Dåreid-VågeMaberg-Vetland-BrastadvannetHassel-Nesheim-Dyngvoll
Vennesla Greibesland og omegn
Vennesla og Songdalen Vestbygda- Hønemyr- Djupesland
Mandal Område Aurebekk
Kristiansand Drange-Bjørnstad-Eftevåg-Frikstad
   

Ettersom det bare ytes statsstøtte til nestegenerasjons bredbånd (med nedlastingshastigheter på minst 30 Mbit/s), er det bare eksisterende eller planlagte nett med tilbud om slik hastighet som skal kartlegges.

Aktører som allerede har – eller har planer om utbygging av - slikt bredbåndsnett i hele eller deler av områdene angitt ovenfor, bes derfor melde fra om dette til:

Kjell Pedersen-Rise, kjell.pedersen-rise@sarv.no innen 01.10. 2018.

For aktører som ikke allerede har nett i området, men som har planer om å bygge ut i de nærmeste tre årene, skal planene være konkrete.


Publisert: 28.08.2018 07:54
Sist endret: 28.08.2018 08:41