Kontrast   English    Kart   Nettstedkart   Tekststørrelse   Kontakt oss

Dataproblemer på Kristiansand legevakt

Det er for tiden problemer med datasystemet på Kristiansand legevakt.

Systemet går tregt, og mange oppgaver tar lenger tid, noe som blant annet medfører lenger ventetid på telefon.

Det jobbes sammen med leverandørene og kommunens IKT-avdeling med å løse problemet.

Legevakten gir tjenester som normalt til publikum, men arbeidsprosessene krever noe mer manuelle rutiner enn før. Sykepleiere og leger vil derfor stille flere kontrollspørsmål til pasientene enn normalt.

Vi beklager ulempen dette gir for publikum. Det er satt inn ekstra personell for å avhjelpe situasjonen.


Publisert: 19.01.2018 14:55
Sist endret: 19.01.2018 15:03