Kontrast   English    Kart   Nettstedkart   Tekststørrelse   Kontakt oss

Eiendomsskatt 2018

Skatteseddel for 2018 er nå sendt ut og listene ligger ute til offentlig gjennomsyn.

Eiendomsskatt 2018 - offentlig ettersyn

På bakgrunn av kommunestyrets vedtak om utskriving av eiendomsskatt for 2018, og med hjemmel i eiendomsskatteloven § 15, legges eiendomsskattelisten ut til offentlig gjennomsyn.

Kommunestyret har vedtatt at for 2018 settes bunnfradrag for bolig- og fritidseiendommer til kr 300.000,- pr godkjent boenhet. Eiendomsskattesatsen for 2018 er 3 promille for bolig og fritidseiendommer og 4 promille for næringsbygg, verk og bruk.

Klage vedrørende fastsatt eiendomsskattetakst kan fremmes hvert år i forbindelse med den årlige utskriving av eiendomsskatt dersom det ikke er klaget på samme grunnlag tidligere år. Klagen må sendes skriftlig til eiendomsskattekontoret innen 6 uker fra skattelisten er lagt ut.

Eiendomsskattekontoret har adresse: Postboks 53, 4685 Nodeland eller eskatt@songdalen.kommune.no

Eiendomsskattelisten

Skattelisten legges ut til offentlig ettersyn i 6 – seks – uker fra 1. mars.

Papirutgave av eiendomsskattelisten og fritakslisten er tilgjengelig for gjennomsyn i servicetorget på rådhuset, Nodeland.

Eiendomsskatt

Fritak

 

Skattetakst

Skattetaksten for 2018 ble vedtatt i kommunestyret i sak 63/17.
Se pkt. L i vedtaket på side 3.


Publisert: 28.02.2018 13:46
Sist endret: 28.02.2018 18:36