Kontrast   English    Kart   Nettstedkart   Tekststørrelse   Kontakt oss

Endringer i administrasjonen

Arild Andresen blir assisterende rådmann og Gunn-Heidi Gabrielsen overtar ledelsen av KOMS.

Nye Kristiansand

Det er nylig gjort kjent at Songdalen kommune får tre direktører i toppledelsen av Nye Kristiansand. Det vil si rådmannen og to kommunalsjefer. Fremover må de bruke mye tid i prosessen med å bygge Nye Kristiansand, samtidig som egne funksjoner i Songdalen skal ivaretas.

Flere oppgaver

Gunn-Heidi Gabrielsen og Arild AndresenFor å sikre god administrativ ledelse av kommunen i omstillingsprosessen er økonomisjef Arild Andresen utnevnt til assisterende rådmann med virkning fra 12. juni.

Andresen får dermed et oppgradert og tydeligere ansvar i kommuneledelsen. Rådmannen har forankret denne utnevnelsen politisk

Fra 15. juli pensjoneres Solveig Birkeland Jensen fra stillingen som enhetsleder for kommunikasjon og service (KOMS). Enhetsleder Gunn-Heidi Gabrielsen har sagt seg villig til å overta ledelsen av denne enheten fra samme tidspunkt.

Gabrielsen skal ivareta dette ansvaret frem til sammenslåingen med Kristiansand og Søgne i tillegg til nåværende ansvar for enhet for kultur og inkludering.       


Publisert: 13.06.2018 10:20
Sist endret: 13.06.2018 10:48