Kontrast   English    Kart   Nettstedkart   Tekststørrelse   Kontakt oss

Informasjon til brukere av Hortemo fotballbane

Arkeologisk arbeid er ferdig og området har blitt gravd igjen og sådd.

Kartutsnitt Hortemo
Fylkeskommunen har utført arkeologisk registrering på arealene rundt klubbhuset og fotballbanen.

Dette arbeidet er nå ferdig og området har blitt gravd igjen og sådd. Vi henstiller publikum til ikke å bruke det nysådde området.


Publisert: 05.06.2018 10:02
Sist endret: 14.06.2018 12:11