Kontrast   English    Kart   Nettstedkart   Tekststørrelse   Kontakt oss

Inviterer til dialogmøte om kommunesammenslåingen

NB! Møtet er flyttet til kantina på rådhuset. Fra selvstendige kommuner til attraktive bydeler er tema for møtet som Næringsforeningen i Kristiansandsregionen inviterer til 14. mai kl. 16-18.

Ordførerne kommer

Ordførerne Johnny Greibesland (Songdalen), Astrid Hilde (Søgne) og Harald Furre (Kristiansand) stiller alle på møtet. Også fellesnemndas medlemmer er invitert.

Åpent for alle

– Dette blir et dialogmøte. På dette tidspunktet er det ikke uttalt noe om hvilke arbeidsplasser som skal plasseres i de to rådhusene. Det er derfor et bra tidspunkt å komme med innspill, vi kan nå komme med våre innspill i en sak som ikke er klar, sier næringspolitisk leder i NIKR, Roar Osmundsen.

Han kommer til å lede innspillsmøtet, som blir åpent for alle. Det vil bli gitt god anledning til folk å komme med innspill.

Hva skal man fylle rådhusene med?

Møtet vil primært behandle to emner, der målet er flest mulig gode innspill fra folk:

– Hvilke arbeidsplasser bør man fylle rådhusene med? Vi tenker ikke på tjenester som skole og barnehage, de forblir der de er i dag. Men andre tjenester kommunene har. Næringsforeningen mener det ikke må være tilfeldig hva slags arbeidsplasser som kommer dit. Det handler om å skape attraktive bydeler, med attraktive arbeidsplasser, der man bygger opp under de styrkene som kommunene har i dag, sier Osmundsen

Hvordan sikre en god næringspolitikk?

– Det andre tema går på å sikre en næringspolitikk som tar tak i de utfordringene vi ser i Søgne og Songdalen. Dette går på utvikling av områder som Mjåvann og Lohnelier, for eksempel finansiering av atkomst til Mjåvann. Men vi ser også en bekymring særlig fra næringsdrivende i Songdalen: Hvordan sikre en kommunal saksbehandling som er like rask og ekspeditt som vi ser i dag? Kan denne gode praksisen overføres en ny kommune?

Bevisstgjøre kristiansandspolitikerne

Osmundsen håper møtet også vil være med på å bevisstgjøre kristiansandspolitikerne om de utfordringene som er unike for Søgne og Songdalen. For eksempel hva et Tangvall i vekst utvikles til, og hvilke muligheter som åpner seg for stasjonsbydelen Nodeland, 8 minutters togtur fra Sørlandets nye storby.

Les hele saken på Næringsforeningens nettsider.


Publisert: 11.04.2018 13:45
Sist endret: 08.05.2018 07:57