Kontrast   English    Kart   Nettstedkart   Tekststørrelse   Kontakt oss

Invitert til seminar om seksuell helse på Stortinget

Sexolog Hanne Kro Sørborg skal holde innlegg for å synliggjøre hva strategien betyr for den enkeltes arbeid for å bedre seksuell helse.

Seminar på Stortinget

Torsdag 3. mai arrangerer SV og Nasjonalt nettverk for seksuell og reproduktiv helse og rettigheter  et seminar på Stortinget hvor tema er regjeringens strategi «Snakk om det! Strategi for seksuell helse (2017-2022)». Strategien skal, ifølge regjeringen, tydeliggjøre betydningen av seksuell helse og foreslår en helhetlig innsats for å styrke hele befolkningens seksuelle helse.

Songdalen kommune er en av totalt 27 organisasjoner og aktører har gått sammen om agenda for dagen, og vil holde innlegg for å synliggjøre hva strategien betyr for den enkeltes arbeid for å bedre seksuell helse.

Vil fremme god seksuell helse

Songdalen kommune har siden 2015 jobbet aktivt for å fremme god seksuell helse for barn og unge i kommunen. Det arbeides på individ, system og samfunnsnivå gjennom:Sexolog Hanne Kro Sørborg

  • Rådgivningssamtaler til ungdommer og deres familie.
  • Gruppetilbud til ungdom, om tema identitet,  seksualitet, kropp og grenser.
  • Seksualitetsundervisning i barneskoler, ungdomsskoler og voksenopplæringen. 
  • Kurs og veiledning, til fagpersoner innen kultur, skole, helse og sosial.
  • Arbeides for å styrke det faglige samarbeidet mellom SRHR-aktører (seksuelle og reproduktiv helse og rettigheter) på Sørlandet.     
  • Deltar aktivt i samfunnsdebatten. 

Vi vil oppfordrer flere kommuner til å jobbe aktivt for å fremme god seksuell helse da vi ser at dette er et viktig forebyggende helsefremmende arbeid for innbyggerne i kommunen. 


Publisert: 30.04.2018 14:44
Sist endret: 30.04.2018 15:12