Kontrast   English    Kart   Nettstedkart   Tekststørrelse   Kontakt oss

Kommunestyremøte 21. mars

Følgende saker skal til behandling når kommunestyret møtes onsdag 21. mars kl. 18.00.

Saker til behandling

10/18 Interkommunalt samarbeid med Søgne, Kristiansand og Songdalen om planstrategi for nye Kristiansand kommune
11/18 Forslag til planprogram for revidering av Regional arealplan for Kristiansandsregionen 2011-2050 (ATP-planen) - uttalelse fra Songdalen kommune
12/18 Høring - NOU 2017:17 På en søndag?
13/18 Måltall sykefravær
14/18 Songdalen kontrollutvalg Årsmelding 2017
15/18

Søknad om fritak som lagrettsmeddommer

Her kan du lese hele innkallingen til møtet

Nett-tv

Som vanlig kan du se møtet direkte via kommunens nett-tv. Klikk deg inn på denne linken ved møtets begynnelse for å se direkte. Det er også mulig å se opptak av møtet i ettertid.


Publisert: 20.03.2018 12:13
Sist endret: 20.03.2018 12:23