Kontrast   English    Kart   Nettstedkart   Tekststørrelse   Kontakt oss

Kurs i mestring av belastning

Oppstart mandag 17. september 2018.

Har du belastning i forbindelse med arbeid, helse eller privatliv?

Da kan dette kurset være noe for deg!

Hvem er kurset for?

Kurset er for personer over 18 år, som har behov for¨å bedre evnen til å regulere/mestre belastninger knyttet til både helse, arbeid og privatliv.

Målet med kurset

 • Identifisere belastninger
 • Forebygge overbelastning
 • Videreutvikle egen mestringsevne

Eksempler på belastning knyttet til arbeidsliv

 • Tidspress
 • For mye eller for lite utfordringer
 • Konflikter
 • Mobbing og krenkelser

Eksempler på belastning knyttet til privatliv

 • Problemer i mellommenneskelige forhold
 • Familiekonflikter
 • Sykdom/helseproblemer
 • Livskriser

Hva går kurset ut på

Kurset er lagt opp som undervisning hvor deltakerne lærer metoder og teknikker som kan benyttes for å mestre ulike typer belastninger.

Hvordan komme med på kurset

Det vil være en samtale i forkant av kurset for alle som melder sin interesse. Er du interessert ta kontakt med Henrikke Willard, sykepleier i enhet for livsmestring, 480 93 024 / 948 29 930.

Påmeldingsfrist 3. september.

Praktiske opplysninger

 • Kursstart mandag 17. september 2018 kl. 13.00-15.30
 • Sted: Songdalstunet, undervisningsrommet, Songdalsvn. 60
 • Kurset blir ledet av godkjente kursledere
 • 8-12 deltakere
 • 8 uker, 2,5 timer per uke
 • To oppfølgingmøter i etterkant
 • Egenandel kr 400

Logo Frisklivssentralen Søgne og SongdalenLogo Frisklivssentralen Søgne og Songdalen


Publisert: 19.06.2018 08:57
Sist endret: 20.08.2018 10:24