Kontrast   English    Kart   Nettstedkart   Tekststørrelse   Kontakt oss

Kurs i mestring av depresjon

Songdalen kommune arrangerer Kurs i Mestring av Depresjon (KiD)

KiD-kursPraktisk informasjon

 • KiD-kurs starter: onsdag 6. februar 
 • Tid: kl. 09.30–12.00
 • Påmeldingsfrist: 20. januar 2019
 • Sted: Enhet for Livsmestring, Songdalsvegen 65, 2.et.

Kurset er gratis, men kursheftet koster 400 kroner og faktureres. 

Kursledere: Ruth Føreland, tlf. 951 58 663
Henrikke Willard, tlf. 480 93 024

For nærmere informasjon og/eller påmelding kan du ta kontakt med kurslederne.

Kurset blir ledet av trente og godkjente kursledere. Kurset gjennomføres med 10 samlinger, hver på 2,5 timer, med innlagte pauser. Det er vanligvis 8-12 deltakere på hvert kurs.

Kursboka "Å mestre depresjon", blir brukt aktivt på hele kurset.

Kursdeltakere kan henvises til kurset fra sin fastlege/behandler, eller gjennom annen kontakt med helsetjenesten.

Hvem er kurset for

Kurset er et tilbud for innbyggere i Songdalen kommune. 

Kurs i mestring av depresjon (KiD) er et kognitivt basert kurs for voksne som er nedstemt/deprimert, eller som har erfaring med depresjonssymptomer.

KiD er basert på kognitiv atferdsteori som er en godt dokumentert metode for å behandle depresjon. Kurs som tiltak er godt dokumentert som effektivt, på linje med individuell kognitiv terapi.

Vanlige tegn på depresjon

 • Nedstemthet
 • Fravær av glede
 • Tap av energi
 • Mindre kontakt med andre
 • Tanker om skyld og verdiløshet
 • Søvnproblemer
 • Grubling
 • Konsentrasjonsvansker

Mål med kurset

 • Forkorte varighet av depresjon
 • Redusere intensitet av symptomer på depresjon
 • Gjenvinne funksjon
 • Forebygge nye episoder med depresjon

Kursinnhold

Ved depresjon endres måten den enkelte tenker på, slik at tankene bidrar til å vedlikeholde og forsterke nedstemtheten. Endringen i tanker skaper en negativ tanke- og følelsessirkel, som igjen fører til mindre energi, mer slitenhet og mindre aktivitet.  

Kognitiv atferdsterapi retter seg mot å endre negative tanker – og atferdsmønstre som bidrar til nedstemtheten. 

På kurset lærer deltakerne å se sammenhengen mellom tanker og følelser, videre å gjenkjenne, vurdere og endre tanker og handlinger som bidrar til egen nedstemthet. 

Brosjyre

Les mer om KiD-kurs i denne brosjyren.


Publisert: 31.08.2018 12:27
Sist endret: 10.12.2018 13:22