Kontrast   English    Kart   Nettstedkart   Tekststørrelse   Kontakt oss

Landbruksdirektoratet informerer

Presiseringer for avlingsskadeerstatning og arealtilskudd - søknadsåret 2018

Avlingsskadeerstatning og arealtilskudd

Den langvarige tørkeperioden og varmt vær fører til stort omfang av avlingsskader i både korn- og grovfôrproduksjonen. Situasjonen med fôrmangel som vi nå er oppe i er så spesiell at Landbruks- og matdepartementet har kommet med noen presiseringer i hvordan man i år skal praktisere regelverket for avlingsskadeerstatning og arealtilskudd.

Landbruksdirektoratet har nå publisert rundskriv 2018-24 med presiseringer for avlingsskadeerstatning og arealtilskudd - søknadsåret 2018

Søknadsskjema

Hvordan søke erstatning om avlingssvikt

Elektronisk søknadsskjema

Mer informasjon og møte

Følg informasjon fra Landbruksdirektoratets nettside.

Se også nettnyhet om presiseringer knyttet til avlingsskadesituasjonen.

Følgende artikkel ble  publisert på landbruk- og matdepartementes nettsider 6. juli.

Artikkel om Formangel i Agder-fylkene fra Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder.

Her vises det til at næringen arrangerer et møte om fôrsituasjonen tirsdag 10. juli kl. 11–13 på Evje kino.
Les mer om dette møtet på Norges Bondelags nettsider.


Publisert: 09.07.2018 10:37
Sist endret: 13.07.2018 10:57