Kontrast   English    Kart   Nettstedkart   Tekststørrelse   Kontakt oss

Laserskanning av linjenettet

I sommer skal Agder Energi Nett benytte helikopter til å laserskanne hele linjenettet på Agder. Målet er å kartlegge hvor det er nødvendig å rydde skog for å sikre strømforsyningen i landsdelen.

Oversikt over flyplan

Etter planen starter helikopterflygingen langs kysten i begynnelsen av juni. Områdene lenger inne i landsdelen tas fortløpende utover sommeren. Helikopteret vil være i luften fra mandag til lørdag i tidsrommet fra rundt sjutiden om morgen til 19-tiden om kvelden, avhengig av været. Det vil i hovedsak fly i en høyde på ca. 30 meter over linjenettet.

Oversikt over når helikopteret flyr over linjenettet i hvilke områder: http://www.heliwest.fi/sv/nyheter/ae2018/

Digitale analyseverktøy

Agder Energi Nett sjekker hvert år linjenettet fra helikopter for raskt å få oversikt over hvor det er nødvendig å reparere skader på stolper, linjer og andre elektrotekniske installasjoner.Laserskanningen som skal gjennomføres i år gjør at Agder Energi Nett kan se og analysere linjene og vegetasjonen langs disse i 3D-format.  Det gir en god oversikt over hvor tett skogen er langs linjene, og hvor nær trærne står linjenettet. Det gir grunnlag for å sette i verk målrettede tiltak som å hogge ned trær som kan stå i fare for å velte og forårsake strømbrudd.

I fjor sommer testet nettselskapet det digitale analyseverktøyet langs noen linjer i Vegårshei og Lyngdal hvor det har vært mye utfordringer på grunn av mye vegetasjon. Erfaringene med dette var så gode at nå skal hele linjenettet laserskannes.


Publisert: 04.06.2018 10:31
Sist endret: 04.06.2018 11:11