Kontrast   English    Kart   Nettstedkart   Tekststørrelse   Kontakt oss

Nye veinavn vedtatt

Sju veinavn forsvinner fra Songdalen i forbindelse med kommunesammenslåingen.

Nytt navn eller omadressering

Fire av veiene får nytt navn, mens tre omadresseres som en naturlig fortsettelse av en tilstøtende vei.

Gamle Kirkeveg skifter navn til Greipstad Gamle KirkevegVeiene som omadresseres er:

- Bregnevegen omadresseres til Lindvegen
- Konvallvegen omadresseres til Liljevegen
- Lyngvegen omadresseres til Vollevegen

Veiene som får nytt navn er:

 - Fiolvegen gis nytt navn: Ryllikvegen

 - Eventyrvegen gis nytt navn: Mebakken

 - Gamle Kirkeveg gis nytt navn: Greipstad Gamle Kirkeveg

 - Vollevegen gis nytt navn: Vollebergvegen

Bakgrunn for endringene

I forbindelse med sammenslåingen av Songdalen. Søgne og Kristiansand kommuner er det viktig å unngå like og likelydende adresser. Det er funnet 14 slike veinavn i Nye Kristiansand. Av hensyn til dette og andre problemstillinger knyttet til matrikkelen, er det opprettet en felles prosjektgruppe. Denne gruppen har ansvar for omadresseringer i kommunene.

De aktuelle veiene er valgt med utgangspunkt i antall berørte adresser per vei, samt et ønske om å fordele oppgavene noenlunde jevnt mellom kommunene.

Politisk vedtak

Statens kartverk anbefaler at politisk prosess vedrørende veinavn ferdigstilles innen utgangen av 2018. I Songdalen ble dette vedtatt i kommunestyret 26. september 2018.

Administrasjonen vil sende ut varsel om omadressering tre uker i forkant.


Publisert: 08.10.2018 14:23
Sist endret: 10.10.2018 14:04