Kontrast   English    Kart   Nettstedkart   Tekststørrelse   Kontakt oss

Tilstandsrapport grunnskolen

Tilstandsrapporten fra grunnskolen i Songdalen er en utvidelse av den ordinære kommunale årsrapporten som følger kalenderåret.

Tilstandsrapport skole 2015-2016Opplæringsloven § 13.10 stiller krav om at det årlig utarbeides en rapport om tilstanden i grunnskoleopplæringen knyttet til læringsresultat, frafall og læringsmiljø.

Rapporten skal drøftes og behandles av skoleeier dvs. kommunestyret.

Skolens tilstandsrapport følger skoleåret.

Les rapporten for skoleåret 2015-2016 her


Publisert: 23.11.2016 11:04
Sist endret: 23.11.2016 12:39