Kontrast   English    Kart   Nettstedkart   Tekststørrelse   Kontakt oss

Barnevern

Alarmtelefonen for barn og unge - 116 111

Den nasjonale Alarmtelefonen for barn og unge er åpen fra kl. 15.00-08.00 på hverdager og døgnåpen i helger og på helligdager. Les mer om Alarmtelefonen for barn og unge.

Barneverntjenesten fra 1.1.2016

Felles kontaktinformasjon er på telefon 38 07 59 30.

Kommunestyrene i Søgne, Songdalen og Birkenes og bystyrene i Lillesand og Kristiansand har vedtatt å etablere en felles barneverntjeneste, Barneverntjenesten for Kristiansandregionen.

Barnevernet har fortsatt kontor med ansatte på rådhuset i Songdalen

Bekymringsmelding til barnevernet

Barnevernet er til for de barna som har en spesielt krevende og utfordrende livssituasjon. For at barnevernet skal kunne gjøre denne viktige jobben er barnevernet helt avhengig av at alle tar ansvar og melder fra om bekymring for barn.

Alle som arbeider i offentlige instanser og tjenester, eller som utfører arbeid for det offentlige, har meldeplikt til barneverntjenesten.

Meldeplikten vil si at du er pålagt å varsle barneverntjenesten dersom du blir kjent med forhold du tror vil kunne skade et barns eller ungdoms helse eller utvikling. Meldeplikten gjelder selv om du har taushetsplikt. En offentlig melder kan ikke levere anonym melding til barneverntjenesten.

MELD FRA TIL BARNEVERNET

Når bør du melde fra til barnevernet?

Mange er i tvil om når det er riktig å melde fra til barnevernet. Les spørsmål og svar her for å hjelpe deg til å melde fra når du er bekymret for et barn.

1 - Når bør jeg melde fra til barnevernet?

Er du bekymret for et barn, kanskje fordi du tror foreldrene ikke

klarer å ta godt nok vare på barnet? Da bør du melde fra til barnevernet.

2 - Hvordan kan jeg vite om det er alvorlig nok?

Er du bekymret, skal du melde fra uansett. Din melding kan være svært viktig for barnet det gjelder. Det er barnevernets oppgave å vurdere alvoret og om hjelp er nødvendig.

3 - Hvem skal jeg snakke med i barnevernet?

Du kan ringe eller skrive et brev til barneverntjenesten i din kommune. På kveldstid kan du kontakte barnevernsvakten der denne finnes – eller ringe gratis til den landsdekkende Alarmtelefonen for barn og unge (tlf. nr. 116 111). Da blir din bekymring formidlet videre til barnevernet der barnet bor.

4 - Hva skjer når jeg melder en bekymring til barnevernet?

Saksbehandleren skriver ned det du forteller.Innen én uke avgjør barnevernet om de skal sette i gang en undersøkelse eller om meldingen skal henlegges. En undersøkelse skal vanligvis ikke vare lenger enn tre måneder.

5 - Hva kan barnevernet gjøre for å hjelpe barn, unge og familier?

Barnevernet foreslår hjelpetiltak som vil gjøre situasjonen bedre for barnet. De fleste barna(8 av 10) får hjelp hjemme hos foreldrene. Hjelpen kan eksempelvis være råd og veiledning, barnehageplass, støttekontakt, besøkshjem eller tilsyn i hjemmet. I enkelte saker får barnet plass i fosterhjem eller på institusjon.

6 - Må jeg alltid oppgi navnet mitt?

Nei, du kan velge å være anonym. Barnevernet må informere familien om innholdet i meldingen. Foreldrene vil da ofte forstå hvem som har meldt fra.

7 - Får jeg beskjed dersom saken henlegges?

Nei. Barnevernet har taushetsplikt. Annerledes er det for ansatte i for eksempel skole eller barnehage. De har krav på tilbakemelding om det settes i gang tiltak eller ikke.

8 - Tiden går og jeg er fortsatt bekymret: Bør jeg ringe én gang til?

Ja. Du vil ikke få vite hva barnevernet har gjort siden sist du ringte. Om du fortsatter bekymret, er det likevel viktig at du tar kontakt og forteller hvorfor.

9 - Kan jeg bli nødt til å vitne i retten eller fylkesnemnda?

Du kan bli innkalt som vitne. Du har i så fall plikt til å møte og fortelle hvorfor du har vært bekymret.

10 - Hvor kan jeg få vite mer om barnevernet?

Du kan lese mer om hva slags hjelp barnevernet tilbyr på disse nettstedene:

http://www.bufdir.no/barnevern/

www.regjeringen.no/nb/dep/bld/tema/barnevern

http://www.bufdir.no/barnevern/


Publisert: 16.02.2016 11:05
Sist endret: 17.02.2016 09:26
Barneverntjenesten

Besøksadresse:

Gyldenløvesgt 23
4600 Kristiansand

Telefon: 38 07 59 30