Kontrast   English    Kart   Nettstedkart   Tekststørrelse   Kontakt oss

Bostøtte

Hva er bostøtte?

Bostøtte er en behovsprøvd statlig støtteordning for de som har lav inntekt og høye boutgifter.

Husbanken og kommunen samarbeider om bostøtteordningen. Husbanken fatter vedtak, men det er kommunen som behandler søknaden og har all kontakt med deg som søker.

Hvor er bostøttekontoret i kommunen?

Songdalen kommune
Songdalsvegen 53
4645 Nodeland

Telefon 38 18 33 33

Åpningstider hverdager kl. 07.30-15.00

Sjekk om du kan få bostøtte

På Husbankens nettsider kan du se hvem som kan få bostøtte, hvilke krav som gjelder for boligen og hvilke inntektsgrenser som gjelder. Du kan også prøve bostøttekalkulatoren.

KAN JEG FÅ BOSTØTTE 

Søk bostøtte

ELEKTRONISK SØKNAD OM BOSTØTTE

Søknadsfristen for bostøtte er den 25. hver måned. Utbetaling skjer ca. den 20. i påfølgende måned. Hvis du får innvilget bostøtte, blir søknaden din overført til neste måned. Får du avslag fordi du har høy inntekt en måned, blir søknaden din overført til neste måned automatisk.

Meld fra om endringer

Du har plikt til å melde fra hvis det er endringer i noen av opplysningene du har gitt i søknaden. Sjekk alltid at det er brukt riktige opplysninger i vedtaket du får.

MELD FRA OM ENDRINGER

Klage på vedtak om bostøtte

Hvis du mener noe er feil i vedtaket, kan du klage innen 3 uker etter du mottok vedtaket.   

KLAGE PÅ VEDTAK

Mer informasjon

Du finner mer informasjon om bostøtte på husbanken.no. Du kan også henvende deg til kommunen for å få hjelp og veiledning.

Regelverk

Lov om bostøtte

Forskrift om bustøtte

Informasjon på flere språk

Informasjon rettet mot flyktninger


Publisert: 15.12.2016 09:33
Sist endret: 15.12.2016 13:43